Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM)

Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC

17,800

1,200 (+7.23%)
24/02/2021 15:02

Mở cửa14,600

Cao nhất17,800

Thấp nhất14,600

KLGD200

Vốn hóa1,419.12

Dư mua9,900

Dư bán15,300

Cao 52T 27,300

Thấp 52T14,200

KLBQ 52T2,141

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*697

P/E23.74

F P/E43.98

BVPS13,779

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LLM: PVY DLG CFM LDG BVB
Trending: HPG (83.420) - MBB (68.218) - TCB (57.099) - VNM (48.815) - ROS (43.067)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019CTCP Bất động sản Lilama104,712 (VND)27.93
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama 32,651 (VND)51
CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama250,000 (VND)27.72
CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện 15,000 (VND)36.18
CTCP Lilama 10 98,900 (VND)36
CTCP Lilama 18 93,887 (VND)36
CTCP Lilama 45-148,000 (VND)36
CTCP Lilama 45-335,000 (VND)40.83
CTCP Lilama 45-440,000 (VND)35.06
CTCP Lilama 5 51,497 (VND)51
CTCP Lilama 69-1 75,762 (VND)41.10
CTCP Lilama 69-3 82,793 (VND)36
CTCP Lilama 7 50,000 (VND)51
CTCP Lilama South East Asia SDN BHD64,986 (VND)99
CTCP Tư vấn Quốc tế LHT9,600 (VND)60
CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Công nghệ Lilama4,400 (VND)45.45
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cimas67,974 (VND)33
CTCP Bất động sản Lilama104,712 (VND)27.93
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama 32,651 (VND)51
CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama250,000 (VND)36.72
CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện 15,000 (VND)36.18
CTCP Lilama 10 98,900 (VND)51.05
CTCP Lilama 18 93,886 (VND)51
CTCP Lilama 18.1-40.96
CTCP Lilama 45-148,000 (VND)36
CTCP Lilama 45-335,000 (VND)40.83
CTCP Lilama 45-440,000 (VND)35.06
CTCP Lilama 5 51,497 (VND)51
CTCP Lilama 69.282,982 (VND)44.96
CTCP Lilama 69-1 75,762 (VND)51
CTCP Lilama 69-3 82,793 (VND)66.42
CTCP Lilama 7 50,000 (VND)51
CTCP Lilama South East Asia SDN BHD3 (USD)100
CTCP Lisemco162,596 (VND)79.98
CTCP Tư vấn Quốc tế LHT9,600 (VND)60
CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Công nghệ Lilama4,400 (VND)45.45
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cimas67,974 (VND)33
CTCP Bất động sản Lilama104,712 (VND)27.93
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama 32,651 (VND)51
CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama250,000 (VND)27.72
CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện 15,000 (VND)36.18
CTCP Lilama 10 98,900 (VND)51.05
CTCP Lilama 18 93,886 (VND)51
CTCP Lilama 45-148,000 (VND)51
CTCP Lilama 45-335,000 (VND)40.83
CTCP Lilama 45-440,000 (VND)35.06
CTCP Lilama 5 51,497 (VND)51
CTCP Lilama 69.282,982 (VND)44.95
CTCP Lilama 69-1 75,762 (VND)51
CTCP Lilama 69-3 77,696 (VND)66.77
CTCP Lilama 7 50,000 (VND)51
CTCP Lisemco162,596 (VND)79.98
CTCP Thủy điện Sông Vàng 148,206 (VND)53.84
CTCP Tư vấn Quốc tế LHT32,000 (VND)60
CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Công nghệ Lilama4,400 (VND)45.45
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.