Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM)

Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC

17,800

1,200 (+7.23%)
24/02/2021 15:02

Mở cửa14,600

Cao nhất17,800

Thấp nhất14,600

KLGD200

Vốn hóa1,419.12

Dư mua9,900

Dư bán15,300

Cao 52T 27,300

Thấp 52T14,200

KLBQ 52T2,141

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*697

P/E23.74

F P/E43.98

BVPS13,779

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LLM: PVY DLG CFM LDG BVB
Trending: HPG (83.420) - MBB (68.218) - TCB (57.099) - VNM (48.815) - ROS (43.067)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Cơ cấu lao động

31/03/2020

31/03/2020 31/03/2020

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2018 31/03/2018

31/03/2017 31/03/2017

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.