CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

Licogi 13 JSC

3,200

-300 (-8.57%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,200

KLGD363,240

Vốn hóa137

Dư mua98,160

Dư bán284,960

Cao 52T 4,900

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T87,017

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*698

P/E5.01

F P/E2.89

BVPS13,914

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LIG: DS3 HHS NHP EVF ROS
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 13