CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

Licogi 13 JSC

2,900

100 (+3.57%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa2,700

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,700

KLGD28,300

Vốn hóa124

Dư mua13,300

Dư bán39,600

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T86,228

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*698

P/E4.01

F P/E2.31

BVPS13,914

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LIG: DS3 L14 SZC NHP HID
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 13