CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

Licogi 13 JSC

3,400

100 (+3.03%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa3,300

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,300

KLGD12,500

Vốn hóa145

Dư mua98,900

Dư bán179,400

Cao 52T 4,900

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T86,816

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*698

P/E4.73

F P/E2.72

BVPS13,914

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LIG: NHP TIG SWC DS3 ACM
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 13