CTCP Long Hậu (HOSE: LHG)

Long Hau Corporation

14,400

-50 (-0.35%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa14,450

Cao nhất14,550

Thấp nhất14,350

KLGD103,520

Vốn hóa720

Dư mua24,090

Dư bán23,710

Cao 52T 20,800

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T235,248

NN mua-

% NN sở hữu9.80

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,519

P/E4.11

F P/E5.66

BVPS23,637

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LHG: AAA STB MBB ACB DXG
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Long Hậu