CTCP Long Hậu (HOSE: LHG)

Long Hau Corporation

14,200

-300 (-2.07%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa14,400

Cao nhất14,450

Thấp nhất13,900

KLGD181,650

Vốn hóa710

Dư mua58,880

Dư bán30,020

Cao 52T 20,800

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T233,553

NN mua-

% NN sở hữu9.79

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,519

P/E4.12

F P/E5.68

BVPS23,637

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LHG: MBB STB ACB AAA DXG
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Long Hậu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.19%

+/- Qua 1 tháng-8.09%

+/- Qua 1 quý-8.97%

+/- Qua 1 năm-20.91%

+/- Niêm yết-19.11%

Cao nhất 52 tuần (12/03/2019)*20,769

Thấp nhất 52 tuần (03/02/2020)*14,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)106,625

KLGD/Ngày (1 tháng)106,420

KLGD/Ngày (1 quý)116,221

KLGD/Ngày (1 năm)233,553

Nhiều nhất 52 tuần (05/03/2019)*1,066,970

Ít nhất 52 tuần (14/02/2020)*18,600