CTCP Long Hậu (HOSE: LHG)

Long Hau Corporation

11,600

(%)
31/03/2020 14:46

Mở cửa11,600

Cao nhất11,650

Thấp nhất11,300

KLGD48,960

Vốn hóa580

Dư mua7,450

Dư bán9,880

Cao 52T 20,400

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T211,849

NN mua-

% NN sở hữu9

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,554

P/E4.54

F P/E4.54

BVPS23,818

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LHG: VCB D2D MWG HVN VNM
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Long Hậu