CTCP Long Hậu (HOSE: LHG)

Long Hau Corporation

14,200

-300 (-2.07%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa14,400

Cao nhất14,450

Thấp nhất13,900

KLGD181,650

Vốn hóa710

Dư mua58,880

Dư bán30,020

Cao 52T 20,800

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T233,553

NN mua-

% NN sở hữu9.79

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,519

P/E4.12

F P/E5.68

BVPS23,637

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LHG: MBB STB AAA ACB DXG
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Long Hậu