CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HOSE: LGL)

Long Giang Investment & Urban Development JSC

4,630

-220 (-4.54%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa4,850

Cao nhất4,850

Thấp nhất4,630

KLGD32,600

Vốn hóa238

Dư mua4,410

Dư bán3,660

Cao 52T 10,000

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T103,732

NN mua-

% NN sở hữu2.20

Cổ tức TM600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,095

P/E4.43

F P/E5

BVPS14,758

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LGL: TTN TTB AMD DS3 MBG
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.22%

+/- Qua 1 tháng-11.98%

+/- Qua 1 quý-0.22%

+/- Qua 1 năm-46.79%

+/- Niêm yết-57.26%

Cao nhất 52 tuần (18/09/2019)*10,028

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*3,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)42,706

KLGD/Ngày (1 tháng)47,227

KLGD/Ngày (1 quý)123,264

KLGD/Ngày (1 năm)103,706

Nhiều nhất 52 tuần (20/09/2019)*1,006,020

Ít nhất 52 tuần (02/01/2020)*10