CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC)

CII Bridges & Roads Investment JSC

44,000

(%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa44,000

Cao nhất44,000

Thấp nhất44,000

KLGD20

Vốn hóa8,486

Dư mua40

Dư bán410

Cao 52T 53,400

Thấp 52T34,200

KLBQ 52T2,618

NN mua-

% NN sở hữu44.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,775

P/E24.79

F P/E27.24

BVPS21,299

P/B2.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LGC: ROS LCG DPG DST VIC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Cầu đường CII

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2%

+/- Qua 1 tháng+7.32%

+/- Qua 1 quý+4.76%

+/- Qua 1 năm+11.53%

+/- Niêm yết+1,296.83%

Cao nhất 52 tuần (10/07/2020)*53,400

Thấp nhất 52 tuần (06/08/2019)*34,150

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)226

KLGD/Ngày (1 tháng)1,569

KLGD/Ngày (1 quý)8,877

KLGD/Ngày (1 năm)2,618

Nhiều nhất 52 tuần (02/07/2020)*133,510

Ít nhất 52 tuần (05/08/2019)*10