CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC)

CII Bridges & Roads Investment JSC

44,000

(%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa44,000

Cao nhất44,000

Thấp nhất44,000

KLGD20

Vốn hóa8,486

Dư mua40

Dư bán410

Cao 52T 53,400

Thấp 52T34,200

KLBQ 52T2,618

NN mua-

% NN sở hữu44.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,775

P/E24.79

F P/E27.24

BVPS21,299

P/B2.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LGC: ROS LCG DPG DST VIC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Cầu đường CII