CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC)

Central Power Real Estate Joint Stock Company

16,600

(%)
30/03/2020 15:00

Mở cửa16,600

Cao nhất16,600

Thấp nhất16,600

KLGD20

Vốn hóa433

Dư mua100

Dư bán390

Cao 52T 19,000

Thấp 52T15,100

KLBQ 52T569

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5

P/E3320

F P/E32.31

BVPS13,167

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LEC: EVF VPD CTD EVN PDR
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung