CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC)

Central Power Real Estate Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

15,350

(%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa14,800

Cao nhất15,350

Thấp nhất14,800

KLGD480

Vốn hóa401

Dư mua2,700

Dư bán1,000

Cao 52T 17,900

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T564

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-22

P/E-697.73

F P/E163.19

BVPS12,912

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LEC: EVF HBC CTD UDC VPD
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung