CTCP Nước sạch Lai Châu (UPCoM: LCW)

Lai Chau Clean Water Joint Stock Company

10,000

(%)
21/01/2022 14:59

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa215.67

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM10

T/S cổ tức-

Beta-

EPS18

P/E555.56

F P/E4,310.34

BVPS10,041

P/B1

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.