CTCP Nước sạch Lai Châu (UPCoM: LCW)

Lai Chau Clean Water Joint Stock Company

10,000

(%)
19/02/2020 13:38

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa216

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*15

P/E666.67

F P/E599.52

BVPS10,224

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCW: DSN WCS BED FOC LDG
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nước sạch Lai Châu