CTCP Nước sạch Lai Châu (UPCoM: LCW)

Lai Chau Clean Water Joint Stock Company

10,000

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa216

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*15

P/E666.67

F P/E583.43

BVPS10,025

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCW: VOS CNC TMT MDC
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nước sạch Lai Châu