CTCP Licogi 166 (HNX: LCS)

Licogi 166 JSC

Đang bị cảnh báo

3,100

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa3,100

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,100

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua

Dư bán5,800

Cao 52T 3,100

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T620

NN mua-

% NN sở hữu0.03

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*146

P/E21.23

F P/E47.12

BVPS11,121

P/B0.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCS: LHC LIG LDP LEC LGC
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 166

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+10.71%

+/- Qua 1 quý+29.17%

+/- Qua 1 năm+14.81%

+/- Niêm yết-19.14%

Cao nhất 52 tuần (31/01/2020)*3,100

Thấp nhất 52 tuần (08/07/2019)*2,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)18

KLGD/Ngày (1 quý)8

KLGD/Ngày (1 năm)620

Nhiều nhất 52 tuần (20/03/2019)*42,400

Ít nhất 52 tuần (25/02/2019)*1