CTCP Licogi 166 (HNX: LCS)

Licogi 166 JSC

Đang bị cảnh báo

2,000

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD7,900

Vốn hóa15

Dư mua56,600

Dư bán158,600

Cao 52T 3,200

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T4,632

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*159

P/E12.58

F P/E15.20

BVPS10,245

P/B0.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCS: CTI HVN LPB LCG ROS
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 166