CTCP Licogi 166 (HNX: LCS)

Licogi 166 JSC

Đang bị cảnh báo

3,100

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa3,100

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,100

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua

Dư bán3,400

Cao 52T 3,100

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T623

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*146

P/E21.23

F P/E47.12

BVPS11,121

P/B0.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCS: LIG LCD LHC LDP LM7
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 166