CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG)

Licogi 16 Joint Stock Company

8,520

260 (+3.15%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa8,300

Cao nhất8,520

Thấp nhất8,300

KLGD742,190

Vốn hóa877

Dư mua4,080

Dư bán32,100

Cao 52T 9,000

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T504,124

NN mua48,220

% NN sở hữu31.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,672

P/E4.94

F P/E4.13

BVPS16,063

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCG: HBC LDG CTG ROS HPG
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 16