CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG)

Licogi 16 Joint Stock Company

7,510

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa7,570

Cao nhất7,570

Thấp nhất7,400

KLGD110,550

Vốn hóa773

Dư mua8,500

Dư bán9,920

Cao 52T 10,800

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T764,687

NN mua-

% NN sở hữu31.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,599

P/E4.70

F P/E3.76

BVPS15,479

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCG: LDG AAA DXG HPG FLC
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 16