Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (HNX: LCD)

Erection - Electromechanics Testing Joint Stock Company

26,700

(%)
19/05/2022 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa40.05

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T67

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.04

EPS1,067

P/E25.02

F P/E11.93

BVPS21,117

P/B1.26

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng LCD: LCG ROS TBX KLF JVC
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
- CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện là đơn vị có thế mạnh trong hoạt động thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện và hoạt động kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy. Một số công trình trọng điểm cấp Nhà nước mà công ty đã tham gia là: Công trình Nhà máy Nhiệt Điện Đa Nương, Công trình Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Công trình Nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí mở rộng, Công trình Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, Nhà máy thủy ... Xem thêm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.