CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (HNX: LCD)

Erection - Electromechanics Testing Joint Stock Company

6,800

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa6,800

Cao nhất6,800

Thấp nhất6,800

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,500

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*834

P/E8.15

F P/E6.12

BVPS19,058

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCD: BAL EVE ITA ITD KDC
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện