CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (HNX: LCD)

Erection - Electromechanics Testing Joint Stock Company

6,800

(%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa6,800

Cao nhất6,800

Thấp nhất6,800

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,500

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*834

P/E8.15

F P/E5.62

BVPS19,524

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCD: LLM LO5 MWG PDB AAA
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện