CTCP Cấp thoát nước Long An (UPCoM: LAW)

Long An Water Supply Sewerage JSC

9,100

(%)
29/11/2021 14:59

Mở cửa9,100

Cao nhất9,100

Thấp nhất9,100

KLGD

Vốn hóa111.02

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T16

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM420

T/S cổ tức0.05

Beta0.01

EPS649

P/E14.02

F P/E9.65

BVPS14,534

P/B0.63

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng LAW: BTW BTWASECO CMW CTW DNN
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.