CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS)

Lam Thao Fertilizers And Chemicals JSC

7,200

200 (+2.86%)
01/12/2020 15:00

Mở cửa6,800

Cao nhất7,300

Thấp nhất6,700

KLGD253,005

Vốn hóa813

Dư mua601,395

Dư bán282,695

Cao 52T 8,700

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T217,059

NN mua-

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức1

Beta-

EPS*20

P/E350

F P/E14.11

BVPS10,930

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAS: DCM HPG PVS CTD TCH
Trending: HPG (110.293) - VNM (44.662) - TCB (42.289) - MBB (38.469) - HSG (38.400)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.46%

+/- Qua 1 tháng-8.86%

+/- Qua 1 quý+24.14%

+/- Qua 1 năm+14.29%

+/- Niêm yết+74.50%

Cao nhất 52 tuần (12/11/2020)*8,700

Thấp nhất 52 tuần (13/04/2020)*4,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)489,493

KLGD/Ngày (1 tháng)675,375

KLGD/Ngày (1 quý)431,833

KLGD/Ngày (1 năm)217,059

Nhiều nhất 52 tuần (18/11/2020)*1,749,776

Ít nhất 52 tuần (27/12/2019)*190

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.