CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS)

Lam Thao Fertilizers And Chemicals JSC

8,500

(%)
19/01/2021 09:22

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,400

KLGD8,200

Vốn hóa959.28

Dư mua82,700

Dư bán326,600

Cao 52T 8,700

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T269,366

NN mua-

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*20

P/E425

F P/E17.13

BVPS10,930

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAS: MBG HPG HUT POW BFC
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.