CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS)

Lam Thao Fertilizers And Chemicals JSC

8,000

-100 (-1.23%)
22/01/2021 10:32

Mở cửa8,100

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,000

KLGD35,200

Vốn hóa902.85

Dư mua173,500

Dư bán393,600

Cao 52T 8,700

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T271,891

NN mua-

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức1

Beta-

EPS*20

P/E405

F P/E16.32

BVPS10,930

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAS: SHB POW MBG HAG HPG
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao14,500 (VND)30
CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao14,500 (VND)30
CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao8,600 (VND)29
CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao8,600 (VND)29
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao14,500 (VND)30
CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao8,600 (VND)29
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao14,500 (VND)30.83
CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao8,600 (VND)29
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.