CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS)

Lam Thao Fertilizers And Chemicals JSC

8,100

(%)
22/01/2021 10:47

Mở cửa8,100

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,000

KLGD44,700

Vốn hóa914.14

Dư mua175,400

Dư bán387,200

Cao 52T 8,700

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T271,891

NN mua-

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*20

P/E405

F P/E16.32

BVPS10,930

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAS: SHB POW MBG HAG HPG
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
11/12/2019Cá nhân nước ngoài42,1380.04Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước22,809,19720.21
CĐ Nhà nước78,791,98569.82Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Công đoàn Công ty391,6650.35
Tổ chức nước ngoài6,055,0875.37
Tổ chức trong nước4,766,3284.22
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
07/12/2018Cá nhân nước ngoài42,1380.04Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước22,809,19720.21
CĐ Nhà nước78,791,98569.82Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Công đoàn Công ty391,6650.35
Tổ chức nước ngoài6,055,0875.37
Tổ chức trong nước4,766,3284.22
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài6,554,7365.81Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước4,372,2843.87
Công đoàn Công ty391,6650.35
Tổ chức nước ngoài43,0080.04
Tổ chức trong nước22,702,72220.12
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.