CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (HOSE: LAF)

Long An Food Processing Export Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

9,150

580 (+6.77%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa8,570

Cao nhất9,160

Thấp nhất8,570

KLGD2,700

Vốn hóa135

Dư mua30

Dư bán90

Cao 52T 10,300

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T1,568

NN mua2,640

% NN sở hữu2.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,214

P/E7.06

F P/E7.01

BVPS9,393

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAF: PAN YEG FMC GTN SAM
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+14.09%

+/- Qua 1 tháng+22%

+/- Qua 1 quý+4.33%

+/- Qua 1 năm+28.33%

+/- Niêm yết+161.58%

Cao nhất 52 tuần (31/12/2019)*10,250

Thấp nhất 52 tuần (29/08/2019)*6,720

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,908

KLGD/Ngày (1 tháng)1,116

KLGD/Ngày (1 quý)1,507

KLGD/Ngày (1 năm)1,569

Nhiều nhất 52 tuần (10/02/2020)*33,050

Ít nhất 52 tuần (13/08/2019)*10