CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (HOSE: LAF)

Long An Food Processing Export Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,800

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,100

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T2,518

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,315

P/E-1.81

F P/E9.15

BVPS8,293

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAF: L10 KSB MSN SBT HHS
Trending: MWG (26.593) - VNM (25.743) - HPG (24.252) - FPT (23.279) - MBB (19.780)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An