CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (HOSE: LAF)

Long An Food Processing Export Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,800

(%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa7,800

Cao nhất7,800

Thấp nhất7,800

KLGD1,000

Vốn hóa115

Dư mua150

Dư bán2,230

Cao 52T 10,300

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T1,580

NN mua-

% NN sở hữu2.31

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,214

P/E6.43

F P/E6.38

BVPS9,247

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAF: LAS VHC KDC HPG LSS
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An