CTCP Lilama 69-2 (HNX: L62)

Lilama 69 - 2 Joint Stock Company

7,000

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,100

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T37

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*228

P/E30.70

F P/E14.52

BVPS13,359

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L62: L61 LLM LM8 MCO MDC
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-2