CTCP Lilama 69-2 (HNX: L62)

Lilama 69 - 2 Joint Stock Company

7,000

(%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 7,000

Thấp 52T7,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*257

P/E27.24

F P/E14.52

BVPS13,423

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L62: TCH PDT
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-2