CTCP Lilama 69-1 (HNX: L61)

Lilama 69.1 Joint Stock company

10,900

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa83

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,500

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T84

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*274

P/E39.78

F P/E18.35

BVPS20,364

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L61: FLC L62 ROS MCF L10
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-1