CTCP Lilama 69-1 (HNX: L61)

Lilama 69.1 Joint Stock company

12,500

1,100 (+9.65%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa12,500

Cao nhất12,500

Thấp nhất12,500

KLGD100

Vốn hóa95

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 26,500

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T85

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*274

P/E41.61

F P/E19.19

BVPS20,255

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L61: FLC ROS VGC L10 L14
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-1