CTCP Lilama 69-1 (HNX: L61)

Lilama 69.1 Joint Stock company

11,400

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa11,400

Cao nhất11,400

Thấp nhất11,400

KLGD

Vốn hóa86

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 26,500

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T84

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*274

P/E41.61

F P/E19.19

BVPS20,364

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L61: FLC ROS BID L62 L63
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-1