CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

8,000

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T7,260

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*93

P/E86.02

F P/E14.51

BVPS14,738

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: ROS YEG FLC L10 L14
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.98%

+/- Qua 1 tháng-36%

+/- Qua 1 quý-5.88%

+/- Qua 1 năm+110.53%

+/- Niêm yết+92.49%

Cao nhất 52 tuần (03/02/2020)*14,000

Thấp nhất 52 tuần (20/02/2019)*4,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)36,600

KLGD/Ngày (1 tháng)19,004

KLGD/Ngày (1 quý)9,694

KLGD/Ngày (1 năm)7,260

Nhiều nhất 52 tuần (24/05/2019)*290,400

Ít nhất 52 tuần (04/09/2019)*20