CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

8,000

(%)
01/04/2020 09:15

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua

Dư bán1,200

Cao 52T 14,000

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T6,060

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*75

P/E106.67

F P/E14.51

BVPS14,738

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: FLC ROS YEG S55 POT
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-1.23%

+/- Qua 1 quý-27.27%

+/- Qua 1 năm-11.11%

+/- Niêm yết+92.49%

Cao nhất 52 tuần (03/02/2020)*14,000

Thấp nhất 52 tuần (27/06/2019)*6,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)355

KLGD/Ngày (1 tháng)511

KLGD/Ngày (1 quý)7,661

KLGD/Ngày (1 năm)6,036

Nhiều nhất 52 tuần (24/05/2019)*290,400

Ít nhất 52 tuần (13/03/2020)*10