CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

8,000

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T7,260

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*93

P/E86.02

F P/E14.51

BVPS14,738

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: ROS YEG FLC L10 L14
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama