CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

6,600

600 (+10%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa6,600

Cao nhất6,600

Thấp nhất6,600

KLGD100

Vốn hóa22

Dư mua800

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T2,688

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*75

P/E80

F P/E10.88

BVPS13,695

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: L61 L62 LAF LBE
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama