CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

17,050

1,100 (+6.90%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa16,000

Cao nhất17,050

Thấp nhất16,000

KLGD170

Vốn hóa167

Dư mua2,530

Dư bán320

Cao 52T 20,800

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T944

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E8.92

F P/E7.89

BVPS24,475

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: HBC ASM LTG PTL BHN
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10