CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

11,250

-500 (-4.26%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa11,250

Cao nhất11,250

Thấp nhất11,250

KLGD10

Vốn hóa110

Dư mua480

Dư bán

Cao 52T 24,800

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T384

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E6.57

F P/E5.81

BVPS24,998

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LLM LM8 L61 LMH LPB
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10