Viet Tiep Lock Company (OTC: KhoaVietTiep)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with KHOAVIETTIEP: AME BAB CJC DDG TONDONGA
Trending: HPG (94,086) - MBB (71,984) - VNM (55,165) - BSR (52,186) - TCB (51,100)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
03/30/2020Audited FS 2019
04/01/2019Audited FS 2018
03/30/2018Audited FS 2017
03/31/2017Audited FS 2016
04/02/2016Audited FS 2015

Viet Tiep Lock Company

Name: Viet Tiep Lock Company

Abbreviation:VITILOCK_CO

Address: Khối - TT.Đông Anh - H.Đông Anh - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 38332442

Fax: (84.24) 38821413

Email:khoaviettiep@fpt.vn

Website:http://www.khoaviettiep.com.vn/home/

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Miscellaneous Manufacturing

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Sản xuất, kinh doanh các loại khá và hàng kim khí tiêu dùng...

CTy được thành lập năm 1974 và được cổ phần hóa vào năm 2006.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.