Mã xem cùng KHANHTAN: ANPHUCORP IDICOICT KSC KSG SDBP
Trending: HPG (25.022) - MWG (23.440) - VNM (22.939) - MBB (16.764) - VCB (15.902)