Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
- Kiểm toán
- Tư vấn thuế và Dịch vụ kế toán
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn quản lý
- Đào tạo

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉTầng 4 - 12 Hoàng Cầu - Q.Đống Đa - Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3212 5977 - 3976 4645
• Fax(84.24) 3976 4647
• Emailktv@ktv.vn
• Websitehttp://www.ktv.vn
Văn phòng đại diện