CTCP Kim Khí Thăng Long (UPCoM: KTL)

Thăng Long Metal Wares JSC

21,700

-2,200 (-9.21%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa21,700

Cao nhất21,700

Thấp nhất21,700

KLGD100

Vốn hóa417

Dư mua2,300

Dư bán4,900

Cao 52T 35,200

Thấp 52T16,600

KLBQ 52T1,465

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,526

P/E5.29

F P/E5.10

BVPS20,322

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KTL: FBC SVT VMC CET FT1
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Kim Khí Thăng Long

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-11.07%

+/- Qua 1 tháng-6.06%

+/- Qua 1 quý-9.58%

+/- Qua 1 năm+15.22%

+/- Niêm yết+488.71%

Cao nhất 52 tuần (16/01/2020)*35,200

Thấp nhất 52 tuần (12/03/2020)*16,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,267

KLGD/Ngày (1 tháng)904

KLGD/Ngày (1 quý)955

KLGD/Ngày (1 năm)1,465

Nhiều nhất 52 tuần (05/06/2020)*97,400

Ít nhất 52 tuần (26/08/2020)*1