CTCP Kim Khí Thăng Long (UPCoM: KTL)

Thăng Long Metal Wares JSC

21,700

-2,200 (-9.21%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa21,700

Cao nhất21,700

Thấp nhất21,700

KLGD100

Vốn hóa417

Dư mua2,300

Dư bán4,900

Cao 52T 35,200

Thấp 52T16,600

KLBQ 52T1,465

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,526

P/E5.29

F P/E5.10

BVPS20,322

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KTL: FBC SVT VMC CET FT1
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Kim Khí Thăng Long