CTCP Kim Khí Thăng Long (UPCoM: KTL)

Thăng Long Metal Wares JSC

25,000

(%)
23/10/2020 12:12

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa480

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 35,200

Thấp 52T16,600

KLBQ 52T1,591

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,526

P/E5.52

F P/E5.33

BVPS20,126

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KTL: FBC FSO GGG KTB KTC
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Kim Khí Thăng Long