CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC)

Kien Giang Trade and Tourism Company Limited

11,000

(%)
27/11/2020 15:01

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa401

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,500

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T100

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*757

P/E14.53

F P/E13

BVPS11,475

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KTC: DTD VNM BCM DLR ILS
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Kiên Giang
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.