CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC)

Kien Giang Trade and Tourism Company Limited

12,700

(%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa12,700

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,700

KLGD

Vốn hóa463

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,500

Thấp 52T12,400

KLBQ 52T5

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*757

P/E16.78

F P/E15.01

BVPS11,638

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KTC: KGM TAR VNM AGM BLN
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Kiên Giang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-49.04%

+/- Qua 1 quý-49.04%

+/- Qua 1 năm-49.04%

+/- Niêm yết+23.69%

Cao nhất 52 tuần (16/04/2020)*25,495

Thấp nhất 52 tuần (04/08/2020)*12,414

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)60

KLGD/Ngày (1 tháng)52

KLGD/Ngày (1 quý)18

KLGD/Ngày (1 năm)5

Nhiều nhất 52 tuần (15/07/2020)*600

Ít nhất 52 tuần (27/07/2020)*100