CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC)

Kien Giang Trade and Tourism Company Limited

13,300

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa485

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,700

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*757

P/E17.57

F P/E11.55

BVPS11,638

P/B1.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KTC: CAN DBC DBM GAS GTS
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Kiên Giang