View with KTBX: DMC HTL ILB MEKONIMEX PHUONGTRANG
Trending: HPG (24,406) - MWG (22,360) - VNM (22,319) - QNS (16,160) - CTG (13,803)

Kon Tum Bus Station Joint - Stock Company

Name: Kon Tum Bus Station Joint - Stock Company

Abbreviation:KBX

Address: Số 281 Phan Đình Phùng - Tp.KonTum - T.KonTum

Telephone: (84.260) 386 4443 - (84) 903 596 180

Fax:

Email:

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital: 32,797,400,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 6100764426

Issued date: 05/31/2010

Main business scope:

- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

- CTCP Bến xe KonTum tiền thân là bến xe khách liên nội tỉnh KonTum trưcj thuộc Sở GTVT KonTum.
- Công ty chính thức chuyển sang mô hình CTP theo quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 11/07/2007 của UBND tỉnh KonTum

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.