Xí nghiệp Khai thác - Dịch vụ Khoáng sản và Hóa chất Phú Thọ (Khác: KSHCPhuTho)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KSHCPHUTHO: PPI PVV PVX TTA FLC
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Xí nghiệp Khai thác - Dịch vụ Khoáng sản và Hóa chất Phú Thọ