CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF)

Hoang Minh Finance Investment Joint Stock Company

29,000

(%)
17/07/2019 13:24

Mở cửa29,000

Cao nhất29,000

Thấp nhất29,000

KLGD1,470

Vốn hóa523

Dư mua7,020

Dư bán11,520

Cao 52T 31,500

Thấp 52T25,400

KLBQ 52T20,837

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,241

P/E23.37

F P/E5.16

BVPS12,070

P/B2.40

Mã xem cùng KPF: VC3 KSB ACM AGR DCL
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.03%

+/- Qua 1 tháng-0.34%

+/- Qua 1 quý+4.13%

+/- Qua 1 năm+5.17%

+/- Niêm yết+179.90%

Cao nhất 52 tuần (10/12/2018)*31,507

Thấp nhất 52 tuần (16/10/2018)*25,412

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,982

KLGD/Ngày (1 tháng)5,955

KLGD/Ngày (1 quý)6,855

KLGD/Ngày (1 năm)20,759

Nhiều nhất 52 tuần (25/12/2018)*255,880

Ít nhất 52 tuần (24/07/2018)*10